WELCOME TO CONVATEC LITHUANIA

ConvaTec kompanija yra pasaulinis lyderis medicinos pagalbos priemoniu srityje, kurianti naujausias medicinines technologijas, skirtas pagerinti gyvenimo kokyb� milijonams pasaulio gyventoj�. Keturios pagrindin�s ConvaTec produkcijos ��akos � stom� prie�iura, �aizd� prie�iura, intensyvioji slauga ir i�mat� nelaikymas, bei infuzines sistemos � prisideda prie sveikatos prie�iuros specialist� atsakomyb�s ir sekmingo gydymo rezultat� gerinimo tiek ligonin�se, tiek bendruomen�s sveikatos prie�i�ros �staigose.

ADDRESS

Ukmerges g. 223,
LT-07156 Vilnius
Lithuania